Items where Division is "Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | Д | З | К | М | О | П | С
Number of items: 28.

І

Івангородський, К. В. (2013) Этническая история восточных славян догосударственного периода в современной белорусской историографии. Российские и славянские исследования (Вып.8). pp. 239-250.

Івангородський, К. В. (2013) Етносоціальне значення Православної Церкви в південних староствах Київського воєводства (XVI - перша половина XVII ст.). Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур. pp. 188-196.

Іващенко, В. А. and Тараненко, О. М. (2013) Радянська історіографія податкової політики урядів Гетьманату П. Скоропадського. Національна та історична пам’ять (№ 7). pp. 156-163.

Г

Гоцуляк, В. В. (2013) Дипломна робота з історії: методологія та методика підготовки й оформлення : навч.-метод. посіб. Лідер-принт, Черкаси.

Гоцуляк, В. В. (2013) Михайло Петрович Драгоманов–видатний діяч, мислитель, учений, педагог в сучасній українській історіографічній думці. Other. Лідер-прінт, Черкаси.

Гоцуляк, В. В. (2013) Вчений, будівничий історичної школи Микола Іванович Бушин. Чорноморський літопис, Вип. 7. pp. 79-87.

Гоцуляк, В. В. (2013) Проблема історіографічних образів М. П. Драгоманова в сучасній українській історичній науці. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, Вип.22. pp. 31-42.

Д

Драч, О. О. (2013) Історія української культури : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Драч, О. О. and Котиченко, А. А. (2013) Жіноча середня освіта провінційного міста: осмислення практики функціонування гімназій Черкас (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 86-93. ISSN 2076-5908

З

Звірковський, І. В. (2013) Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Етнодемографічна історія країн Європи” : для студ. денної форми навч. напрямку підготовки – історія. [Teaching Resource]

Земзюлина, Н. И. (2013) Влияние левых политических партий на кооперативное движение в Европе (первая треть ХХ в.). Историческая и социально-образовательная мысль (№ 5). pp. 42-45.

Земзюлина, Н. И. (2013) Гендерный аспект кадровой политики в СССР в 1920-1930-х гг. Историческая и социально-образовательная мысль (№ 6). pp. 14-18.

Земзюліна, Н. І. (2013) Ідеологічні та правові механізми формування гендерного паритету в СРСР. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 29). pp. 132-138. ISSN 2076-5908

Земзюліна, Н. І. (2013) Вплив громадських організацій на розвиток освіти та загального культурного рівня населення Черкащини в 1920-1930-х рр. Гуржіївські історичні читання (№ 6). pp. 233-236.

К

Корновенко, С. В. and Морозов, А. Г. (2013) Аграрне законодавство Гетьманату П. Скоропадського та Білого руху Півдня Росії. Національна та історична пам’ять (№ 7). pp. 131-139.

Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. (2013) Неп на сторінках "Українського селянина". Гілея : науковий вісник (№ 76). pp. 85-88.

М

Масненко, В. В. (2013) Консервативна парадигма українського націогенезу: візія В’ячеслава Липинського. Гуржіївські історичні читання (№ 6). pp. 107-111.

Мельниченко, В. М. (2013) Шевченкіана Черкащини. Брама-Україна, Черкаси.

Мельниченко, В. М. and Борщ, М. І. and Клименко, Т. А. and Лазуренко, В. М. (2013) Краєзнавство Черкащини : збірник. Вертикаль, Черкаси.

Михайлюк, Ю. М. (2013) Особистісний аспект політичного портрету еліти Великого князівства Литовського у викладі Д. Іловайського. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 34-42. ISSN 2076-5908

О

Овчаренко, О. І. (2013) Двохполюсність світу і ”холодна війна” (1946 – 1991 рр.). [Teaching Resource]

Овчаренко, О. І. (2013) Холодна війна (1946-1991 рр. [Teaching Resource]

П

Присяжнюк, Ю. П. and Новак, А. В. (2013) Концепції інтелектуалів і революційні перспективи української спільноти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 29). pp. 51-56. ISSN 2076-5908

С

Силка, О. З. (2013) Імператорське російське товариство порятунку на водах та діяльність його сільського осередку на Чернігівщині. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 99-105. ISSN 2076-5908

Синявська, Л. І. (2013) Впровадження «ліквідаційних законів» щодо німецької спільноти у період Першої світової війни на Півдні України. Музейний вісник, 13 (2). pp. 330-337.

Синявська, Л. І. (2013) Заходи з ліквідації «німецького засилля» в торгово-промисловій сфері в роки Першої світової війни. Німецькі поселенці на українських землях: історичні та актуальні проблеми і перспективи : зб. наук. пр. за результатами Міжнародної наук.-практичної конф., Полтава, 16–17 травня 2013 р.. pp. 193-197. ISSN 978-966-192-071-1

Синявська, Л. І. (2013) Застосування секвестру в організації роботи промислових підприємств України у 1914–1916 рр. Spheres of culture (4). pp. 193-200. ISSN 2300-1062

Синявська, Л. І. (2013) Вплив законів 1915 р. на економічну діяльність німецького населення в Україні. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 29). pp. 57-61. ISSN 2076-5908

This list was generated on Tue Feb 27 05:10:22 2024 EET.