Items where Division is "Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | У | Ф | Ч
Number of items: 49.

І

Івангородський, К. В. (2011) Вплив віротерпимості на православну та ісламську ідентичності Великого Кордону України в XV-XVII ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Вип. 3). pp. 45-49.

Івангородський, К. В. (2011) Вплив віротерпимості на православну та ісламську ідентичності Великого Кордону України в XV-XVII ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. pp. 45-49.

Івангородський, К. В. (2011) «...A obrony z nich zadney niemasz» (Жовніри як чинник українсько-польських етносоціальних конфліктів першої половини XVII ст.). Шості Богданівські читання. pp. 19-22.

Ігнатьєв, В. А. (2011) Метафізика - "фенікс" сучасної філософії. Вісник Черкаського університету (210). pp. 71-65.

Ільїна, О. Ю. (2011) Громадівство як політична форма бездержавності. Вісник Черкаського університету (210). pp. 88-93.

А

Астапова-Вязьміна, О. І. (2011) Знакова система Ч. С. Пірса і не-фігуративне мистецтво. Вісник Черкаського університету (210). pp. 25-29.

В

Видриган, М. В. (2011) Рання філософська рецепція волі, свободи і сваволі. Вісник Черкаського університету (210). pp. 108-113.

Войтюк, І. В. (2011) Морально-духовний потенціал релігійного виховання у системі сучасної української освіти. Вісник Черкаського університету (210). pp. 125-130.

Г

Галань, Н. В. (2011) Постать і творчість Дмитра Чижевського в оцінці філософів Радянської України 20-30-х років XX століття. Вісник Черкаського університету (210). pp. 99-104.

Георгізова, І. Л. (2011) Мусульманське право як соціальне явище середньовічного арабського суспільства. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). pp. 94-99. ISSN 2076-5908

Голиш, Г. М. and Голиш, Л. Г. (2011) Стан вивчення українською історіографією участі неповнолітніх громадян підокупаційної України в радянському антинацистському русі Опору 1941 – 1944 рр. Гуржіївські історичні читання (№ 4). pp. 39-41.

Гоцуляк, В. В. (2011) Історична творчість Т. Шевченка в сучасній навчальній літературі. Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20-21 квітня 2011 року. pp. 557-567.

Гоцуляк, В. В. (2011) Сучасний теоретико-методологічний погляд на велику реформу 1861 р.: історіографічний аспект. Гуржіївські історичні читання, Вип. 4. pp. 25-26.

Гоян, І. М. (2011) Філософські підвалини психофізичного закону Фехнера. Вісник Черкаського університету (210). pp. 17-24.

Гринчишин, Н. І. (2011) Проблема духовного та національного відродження українського суспільства: соціально-філософський аспект. Вісник Черкаського університету (210). pp. 94-98.

Д

Драч, О. О. (2011) Організаційні засади діяльності вищих жіночих курсів у російській імперії (1872–1886 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). ISSN 2076-5908

З

Земзюліна, Н. І. (2011) Теорія та практика археографічних досліджень: історичний аспект. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк (№ 18). pp. 18-61.

Земзюліна, Н. І. (2011) Теорія та практика археографічних досліджень: історичний аспект. Спеціальні історичні дисципліни (№ 18). pp. 71-75.

Земзюліна, Н. І. (2011) Жінки в системі державного управління перших років радянської влади: гендерний аспект. Гуржіївські історичні читання (№ 14). pp. 112-114.

Земзюліна, Н. І. (2011) Велика реформа 1861 р. і актуалізація «жіночого питання» в Російській імперії. Проблеми історії України XIX - початку XX ст. (№ 18). pp. 85-90.

Земзюліна, Н. І. (2011) Особливості кадрової та соціальної політики радянської влади щодо жінок у 20-х рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). pp. 120-125. ISSN 2076-5908

Земзюліна, Н. І. (2011) Інститути соціалізації селянок у період становлення радянської влади в 20-х рр. ХХ ст. Ґендерна освіта — ресурс розвитку паритетної демократії : збірник матеріалів науково-практичної конференції. pp. 413-416.

Земзюліна, Н. І. and Мотуз, В. К. (2011) Новітня історія України (методичні вказівки щодо організації та виконання тренувальних тестів із курсу). [Teaching Resource]

К

Каранда, М. В. (2011) Естетичні особливості ідейно-образного конституювання сучасного українського драматурга. Вісник Черкаського університету (210). pp. 47-53.

Коваленко, В. І. (2011) Український євангельський протестантизм: проблема визначення доктринальних меж. Вісник Черкаського університету (210). pp. 118-125.

Колесникова, В. А. and Видейко, М. Ю. and Радиевская, Т. М. and Беленко, Н. Н. and Тихонов, И. Л. and Тункина, И. В. and Клейн, Л. С. and Платонова, М. И. and Аникович, М. В. and Анисюткин, Н. К. and Палиенко, С. В. and Гершкович, Я. П. and Мельникова, О. М. and Михайленко, Е. М. and Брязкало, Т. В. and Буровский, А. М. and Гавриленко, И. М. and Гречишкина, М. В. and Дроздова, Г. И. and Елесина, Е. А. and Захарова, Е. Ю. and Иванова, Н. В. and Киосак, Д. В. and Колесникова, В. А. and Колесниченко, А. Н. and Корохина, А. В. and Кузьминых, С, В. and Лысенко, С. Д. and Ляшко, С. Н. and Моргунова, Н. Л. and Евгеньев, А. А. and Музычко, А. Е. (2011) История археологии: личности и школы: Материалы Международной научной конференции к 160-летию со дня рождения В.В. Хвойки (Киев (5–8.10.2010)) / редкол. : Н. И. Платонова, М. А. Аникин, Л. Б. Вишняцкий, И. Л. Тихонов, С. В. Кузьминых. Нестор-История, Санк-Петербург. ISBN 978-5-98187-875-6

Коломієць, О. Г. (2011) Роль мистецтва в упередженні агресивності особистості. Вісник Черкаського університету (210). pp. 54-59.

Корновенко, С. В. (2011) Діяльність Освагу в українському селі з роз’яснення основ аграрної політики особливої наради. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). pp. 79-85. ISSN 2076-5908

Корновенко, С. В. (2011) Заходи уряду П. Врангеля з облаштування тилового життя на підконтрольних російській армії територіях (1920 р.). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк (№ 18). pp. 91-96.

Костюкова, О. М. (2011) Екскурсійне краєзнавство-важлива компонента підготовки фахівців спеціальності "Туризм" у вищих навчальних закладах. Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи" : XII Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція присвячена 200-річчю від дня народження І. Вагилевича та М. Шашкевича (6-7 жовтня 2011 року). pp. 156-160.

Костюкова, О. М. (2011) Діяльність центрів краєзнавчо-екскурсійної роботи в Україні в 20-х роках ХХ ст. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди : зб. наук. пр. Серія Педагогіка. Психологія. Філософія. Вип. 20. pp. 327-330.

Кретов, П. В. (2011) Антропологічний вимір концепту символу: екзистенціал любові. Вісник Черкаського університету (210). pp. 76-82.

Кулєшов, О. В. (2011) Відновлення метафізики: концепція дескриптивної метафізики П. Стросона. Вісник Черкаського університету (210). pp. 65-70.

Л

Литвин, І.-Р. (2011) Любов як головний принцип гуманізації людського життя та шлях подолання відчуження людини у філософії Еріха Фрома. Вісник Черкаського університету (210). pp. 104-108.

М

Мазур, О. О. and Куниця, З. М. (2011) Історія України з найдавніших часів до 1914 року. Видавничий відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Масненко, В. В. (2011) Постать і думки Євгена Чикаленка у контексті українського консерватизму. Гуржіївські читання (№ 4). pp. 101-105.

Масненко, В. В. (2011) Абакумова В.І. Творча інтелігенція України в період системних змін 1985–1991 рр.: монографія – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 304 с.: рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). pp. 136-140. ISSN 2076-5908

Мельничук, М. І. (2011) Епістемологія неявного знання: становлення комунікативного підходу. Вісник Черкаського університету (210). pp. 12-17.

Мойсієнко, В. М. (2011) Особливості концептуальної інтерпретації форми державного правління в українській лібералістиці наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. Гуржіївські історичні читання (№ 4). pp. 28-30.

Мойсієнко, В. М. (2011) Ліберальні проекти вирішення аграрного питання на початку ХХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст (№ 18). pp. 192-199.

Морозов, А. Г. and Гичка, О. І. (2011) Забезпеченість кадрами сільської медичної мережі (1946 – 1955 рр.). Гуржіївські історичні читання (№ 4).

П

Пушонкова, О. А. (2011) Смисли культури і моделі ідентичності в дискурсі травми. Вісник Черкаського університету (210). pp. 5-11.

Р

Радзюн, О. В. (2011) Планк та В. Гейзенберг: взаємовідношення науки і релігії як проблема культурного самовизначення вченого. Вісник Черкаського університету (210). pp. 29-34.

С

Сафонік, Л. М. (2011) Філософія і вино: пошук єдності. Вісник Черкаського університету (210). pp. 59-64.

Стеценко, А. І. and Гунько, М. П. (2011) Теорія і методика атлетизму. [Teaching Resource]

У

Українець, С. Я. (2011) Романтична іронія як форма безодні. Вісник Черкаського університету (210). pp. 41-47.

Ф

Фареній, І. А. (2011) «Спогади про минуле…» Ю.Г. Поліщука як джерело з історії українського селянства. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк (№ 18). pp. 203-208.

Ч

Чабан, А. Ю. (2011) Гетьмани українського козацтва, життя яких пов’язане із Середньою Наддніпрянщиною. Гуржіївські історичні читання (№ 4). pp. 86-89.

Чабан, А. Ю. (2011) Історія Середньої Наддніпрянщини (з найдавніших часів до кінця XVII ст.) : навч. посіб. Вертикаль, Черкаси.

This list was generated on Tue Feb 27 06:49:51 2024 EET.