Items where Division is "Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ц | Ш | Я
Number of items: 36.

І

Івангородський, К. В. (2008) Kaczmarczyk J. Rzeczpospolita Trojga Narodów: Mit czy rzeczywistość (Ugoda Hadziacka – teoria i praktyka). – Kraków: Księgarnia akademicka, 2007. – 182 s. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки (№ 133). pp. 229-232.

Іщенко, М. П. and Бєглов, Б. О. (2008) Проблеми інновацій у методології соціально-філософських досліджень суспільно-політичного життя. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 148-155.

А

Астапова-Вязьміна, О. І. (2008) До питання про семіотичну структуру безсюжетних творів. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 32-39.

В

Васильєв, М. Ю. (2008) Апріорні смисли свободи як вірогідний предмет історії. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 74-80.

Висоцька, О. Є. (2008) Роль мультимедійних засобів комунікації у формуванні світогляду сучасної людини. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 48-55.

Г

Гаман, П. І. (2008) Методологічні питання механізмів управління природо-користуванням в сучасній науці. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 140-147.

Гоцуляк, В. В. (2008) Б. Д. Крупницький-дитинство, гімназійні роки і творчі стежки наукового життя. Черкащина в контексті історії України : Матеріали Третьої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої проблемам охорони, збереження та використання історико-культурної спадщини. pp. 329-338.

Гоцуляк, В. В. (2008) Виникнення, становлення і розвиток козакознавства. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 133). pp. 21-27. ISSN 2076-5908

Д

Денисюк, О. Ю. (2008) Міфологічні формули теми "походження" дітей. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 132). pp. 15-21.

З

Зайцев, М. О. (2008) Становлення смислотворчих принципів європейської парадигми. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 97-104.

Земзюліна, Н. І. (2008) Гендерний аналіз основних політико-правових течій ХІХ-початку ХХ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 133). pp. 34-40.

Земзюліна, Н. І. (2008) Соціально-правовий статус жінки в радянському селі 1920-х–1930-х рр.: історіографічний огляд. Український селянин : Зб. наук. пр. (№ 11). pp. 62-68.

Зінкевич, Т. С. (2008) Ідеї В'ячеслава Липинського в контексті дискурсу про громадянську релігію. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 130-139.

К

Корновенко, С. В. (2008) Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного питання (1918-1921 рр.). Український історичний журнал. pp. 72-81.

Корновенко, С. В. (2008) Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля в українському селі (радянська історіографія 1930–1950-х рр.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 11). pp. 138-147.

Кретов, П. В. (2008) Реальність символічного: символи філософські та візуальні. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 112-117.

Л

Лавріщева, К. М. (2008) Програмна інженерія : підручник. Академперіодика, Київ.

Ланчевская, А. А. (2008) Гендерные аспекты субъективности, идентичности и идентификации. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 80-88.

М

Марченко, О. В. (2008) Релігійна свідомість в умовах глобалізації: тенденції і шляхи розвитку. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 5-14.

Масненко, В. В. (2008) Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku / Praca zbiorowa pod redakcją J.Pisulińskiej, P.Sierżęgi, L.Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył J.Maternicki. – Rzeszów, 2008. – 704 s.: рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 133). pp. 220-227. ISSN 2076-5908

Москалюк, В. М. (2008) Мова як естетичний космос українства. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 22-32.

О

Ореховський, В. О. (2008) Правовий стан та внутрішнє становище православної церкви у польсько-литовській державі за часів правління Сигизмунда II Августа (1548-1572 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 131). pp. 85-90.

П

П'янзін, С. Д. (2008) Практика як форма існування цінності. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 88-96.

Проценко, І. П. (2008) Російська історія як досвід існування маргінальної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 56-68.

Пушонкова, О. А. (2008) Феномен відсутності у мистецтві мінімалізму. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 39-47.

П’янзін, С. Д. (2008) Практика як форма існування цінності. Вісник Черкаського університету (130). pp. 80-88.

Р

Рацул, О. А. (2008) Вплив особистості Михайла Драгоманова на формування світогляду та почуття громадянськості у прогресивної української інтелігенції другої половини XIX - початку XX століття. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 131). pp. 130-135.

С

Синявська, Л. І. (2008) Українське селянство в умовах політики російського уряду другої половини ХІХ ст. Наука. Релігія. Суспільство, 1 (4). pp. 28-36. ISSN 1728-3671

Т

Тараненко, О. М. (2008) Аграрна політика П. Скоропадського у висвітленні зарубіжної україністики повоєнного періоду. Український селянин (№ 11). pp. 34-37.

Тур, М. Г. (2008) Структура дискурсивної етики. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 14-21.

У

Ухов, О. С. (2008) Онтологія естетичного ідеалу як історико-філософська проблема. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 104-111.

Ф

Федоренко, М. О. (2008) Михайло Бахтін: життя як вчинок. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 131). pp. 123-129.

Ц

Циганок, О. О. (2008) З історії походження жанру загадки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 132). pp. 148-151.

Ш

Шевченко, З. В. (2008) Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та комуністичної складової: соціально-філософський аналіз. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (130). pp. 68-74.

Шевченко, З. В. (2008) Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та комуністичної складової: соціально-філософський аналіз. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 68-74.

Я

Яценко, О. Д. (2008) Шляхом деконструкції: стилістична парадигма філософування. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія (№ 130). pp. 117-123.

This list was generated on Tue Feb 27 06:48:28 2024 EET.