Items where Author is "Пасєка, С. Р."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 38.

Article

Пасєка, С. Р. (2023) Особливості розвитку туристичної галузі України під час повномасштабної війни. Туризм і гостинність: cтан, проблеми, перспектив : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2023 р.), м. Черкаси. pp. 160-163.

Джумурат, В. М. and Пасєка, С. Р. (2023) Вплив військових дій на туристичний потенціал України. Туризм і гостинність: cтан, проблеми, перспектив : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2023 р.), м. Черкаси. pp. 148-150.

Кравченко, А. В. and Пасєка, С. Р. (2023) Досвід організації фестивального туризму в країнах Європи. Туризм і гостинність: cтан, проблеми, перспектив : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2023 р.), м. Черкаси. pp. 80-84.

Галенко, Я. О. and Пасєка, С. Р. (2023) Перспективи розвитку малих готельних підприємств в Україні. Туризм і гостинність: cтан, проблеми, перспектив : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2023 р.), м. Черкаси. pp. 64-66.

Гусарова, М. Ю. and Пасєка, С. Р. (2023) Вплив кластерних ініціатив на розвиток туризму в регіоні. Туризм і гостинність: cтан, проблеми, перспектив : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2023 р.), м. Черкаси. pp. 17-20.

Пасєка, С. Р. (2019) Маркетинговий інструментарій розвитку ринку праці в контексті вимог світового ринку. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry : Collective monograph. pp. 58-68.

Пасєка, С. Р. (2019) Методологічні аспекти формування мотивованості персоналу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки (№ 3). pp. 104-114.

Пискун, Ю. М. and Пасєка, С. Р. (2019) Стан розвитку культурно-пізнавального туризму у Вінницькій області. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 173-175.

Пасєка, С. Р. (2019) Global Trends in the Development of Labour Markets and Employment in the Focus of Innovation Change. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling Management of Emergent Economy, 65.

Пасєка, С. Р. (2017) Сільський зелений туризм як запорука розвитку сільських територій. Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки (№ 4(1)). pp. 80-86. ISSN 2076-5908

Семикіна, М. В. and Пасєка, С. Р. (2014) Підвищення керованості інноваційним розвитком на основі інтегрального оцінювання соціально-трудового потенціалу. Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки : зб. наук. пр. (№ 27). pp. 277-287.

Пасєка, С. Р. (2014) Санаторно-курортна діяльність у Черкаській області. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. pp. 391-398.

Пасєка, С. Р. (2014) Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки (№ 25). pp. 18-28.

Пасєка, С. Р. (2013) Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу регіону: інституціональні основи. Фінансовий простір (№ 1). pp. 111-118.

Пасєка, С. Р. (2013) Міграційні детермінанти розвитку соціально-трудового потенціалу з позиції освітнього менеджменту. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України (№ 3). pp. 265-274.

Пасєка, С. Р. (2012) Інституціональна основа розвитку соціально-трудового потенціалу регіону. Економіка промисловості. pp. 1-12.

Пасєка, С. Р. (2012) Стратегічні напрями розвитку соціально-трудового потенціалу регіону в умовах модернізації економіки. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки (№31(1)). pp. 231-236.

Пасєка, С. Р. (2012) Освітні чинники інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу регіону. Бізнесінформ (№ 5). pp. 172-175.

Пасєка, С. Р. (2012) Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу регіону: інституціональні основи. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки (№22(1)). pp. 289-296.

Пасєка, С. Р. (2012) Эффективная занятость как форма реализации социально-трудового потенциала. Науковий вісник ЧДІЕУ (№ 2). pp. 109-113.

Пасєка, С. Р. (2012) Небезпека інституціональних пасток у розвитку соціально-трудового потенціалу регіону. Ефективна економіка (№ 11). pp. 1-3.

Пасєка, С. Р. (2012) Соціально-трудовий потенціал регіону: оцінка стану з позицій потреб модернізації економіки регіону. Науковий вісник ЧДІЕУ (№ 1). pp. 120-127.

Пасєка, С. Р. (2011) Теоретичні підходи до визначення категорії «соціально-трудовий потенціал регіону». Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки (№20(2)). pp. 194-200.

Пасєка, С. Р. (2011) Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління (№ 2). pp. 125-131.

Пасєка, С. Р. and Гуменюк, О. С. (2011) Мотивація конкурентоспроможної праці у контексті розвитку корпоративної культури. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління (№ 1). pp. 9-12.

Пасєка, С. Р. (2011) Пріоритетні напрями використання соціально-трудового потенціалу регіону. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (№ 4). pp. 139-143.

Book

Красномовець, В. А. and Пасєка, С. Р. and Мисан, Ю. С. (2021) Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 дистопада 2021 р., м. Черкаси). Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

Красномовець, В. А. and Пасєка, С. Р. and Босецька, Н. Г. and Дроботова, М. В. and Яценко, В. М. and Бутенко, Л. Ю. and Костюкова, О. М. and Радченко, О. М. (2020) Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовтня 2020 р., м. Черкаси). Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

Новикова, В. І. and Пасєка, С. Р. and Босецька, Н. Г. and Грабевник, С. М. and Дроботова, М. В. and Костюкова, О. М. and Красномовець, В. А. and Хропко, Ю. О. and Щолокова, В. А. (2019) Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матер. ІI Всеукр. Інтернет-конф. (24 травня 2019 р., м. Черкаси). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Красномовець, В. А. and Пасєка, С. Р. and Костюкова, О. М. and Дроботова, М. В. (2019) Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи : матер. IІ Всеукр. Інтернет-конф. (15 листопада 2019 р., м. Черкаси). Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

Новикова, В. І. and Пасєка, С. Р. (2019) Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України: Матеріали ІV Всеукраїнської Інтернет-конференції (24 травня 2019 р., м. Черкаси). Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

Новикова, В. І. and Бутенко, Л. Ю. and Костюкова, О. М. and Джура, Я. С. and Кикоть, М. С. and Пасєка, С. Р. and Крикливенко, В. В. and Новикова, В. І. and Чижма, О. О. and Красномовець, В. А. and Насідка, А. О. and Дроботова, М. В. and Ситник, А. Ю. and Скіданова, О. А. and Царукян, С. А. and Босецька, Н. Г. and Костюченко, С. А. and Кладова, О. О. and Ляпкало, М. М. and Яценко, В. М. and Самойлова, Т. С. and Геворгян, А. А. (2018) Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : В. І. Новикова, С. Р. Пасєка. Третяков О. М., м. Черкаси.

Новикова, В. І. and Пасєка, С. Р. and Красномовець, В. А. and Босецька, Н. Г. and Грабевник, С. М. and Дроботова, М. В. and Дякун, В. О. and Зоря, К. В. and Івко, О. С. and Кикоть, М. С. and Кладова, О. О. and Костюкова, О. М. and Коломієць, І. В. (2017) Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матер. ІI Всеукр. Інтернет-конф. (17 травня 2017 р., м. Черкаси). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Насідка, А. О. and Новикова, В. І. and Грабевник, С. М. and Івко, О. С and Кикоть, М. С. and Пасєка, С. Р. and Дроботова, М. В. and Дякун, В. О. and Красномовець, В. А. and Босецька, Н. Г. and Костюкова, О. М. and Токовой, Д. В. and Семенець, А. Л. (2017) Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матер. ІI Всеукр. Інтернет-конф. (17 травня 2017 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : В. І. Новикова, С. Р. Пасєка. Вовчок О. Ю., м. Черкаси.

Захарченко, Ю. І. and Костюкова, О. М. and Назаренко, Н. В. and Пасєка, С. Р. and Зілінський, О. В. and Пасєка, А. С. and Гусарова, М. Ю. and Сисоєнко, Н. В. and Бутенко, Л. Ю. and Новикова, В. І. and Пасєка, С. Р. and Радченко, О. М. and Красномовець, В. А. and Босецька, Н. Г. (2016) Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 жовтня 2016р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, Новікова. Третьяков О. М., м. Черкаси.

Бутенко, Л. Ю. and Захарченко, Я. І. and Копицяк, Ю. І. and Дроботова, М. В. and Куценко, Н. А. and Лопушенко, К. І. and Пасєка, С. Р. and Радченко, О. М. and Міщенко, Т. М. and Новикова, В. І. and Костюкова, О. М. and Пустовойт, А. С. and Пасєка, С. Р. (2014) Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси) / відп. за вип. : С. Р. Пасєка, В. І. Новикова. Брама-Україна, м. Черкаси.

Teaching Resource

Пасєка, С. Р. (2017) Програма навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень". [Teaching Resource]

Other

Черевко, В. О. and Корновенко, С. В. and Боєчко, Ф. Ф. and Білоножко, В. Я. and Гусак, А. М. and Десятов, Т. М. and Кібальник, Л. О. and Жаботинська, С. А. and Земзюліна, Н. І. and Кукурудза, І. І. and Лизогуб, В. С. and Ляшенко, Ю. О. and Мінаєв, Б. П. and Морозов, А. Г. and Пасєка, С. Р. and Поліщук, В. Т. and Чабан, А. Ю. and Шпак, В. П. and Яценко, Т. С. and Зачосова, Н. В. and Гаврилюк, М. Н. and Корновенко, Л. В. and Лут, О. А. and Нечипоренко, Л. А. and Нінова, Т. С. and Пашіс, Л. О. and Погрібний, І. І. and Салапатов, В. І. and Соколенко, С. В. and Спрягайло, О. А. and Туз, Л. Г. and Швидка, Л. В and Карауш-Кармазін, Н. М. and Павкін, Д. М. and Кресан, О. Я. and Радченко, О. Ю. and Зайцева, А. А. and Велівченко, В. О. and Вовк, О. І. and Сливка, Н. П. and Голубнича, О. І. and Токарчук, В. А. and Коваленко, Д. О. (2020) Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

This list was generated on Wed Feb 21 18:02:04 2024 EET.