Items where Author is "Парамонова, О. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Шевченко, О. В. and Парамонова, О. С. (2021) Незаконне заволодіння мопедом: щодо проблеми кваліфікації кримінального правопорушення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 178-180.

Іваницька, Д. М. and Парамонова, О. С. (2021) Щодо співвідношення понять «злочин» і «кримінальний проступок». Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 165-167.

Парамонова, О. С. (2021) «Право на майно» як предмет шахрайства (ст. 190 КК України): огляд деяких наукових позицій. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 137-141.

Парамонова, О. С. (2020) Поняття та види насильницьких злочинів проти власності за Кримінальним кодексом України. Право і суспільство : науковий журнал, № 2 (Ч. 3). pp. 58-64.

Парамонова, О. С. (2020) Повторність як кваліфікуюча ознака насильницьких злочинів проти власності. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [зб. мат. ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р.] / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.), В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. pp. 156-165.

Парамонова, О. С. (2019) Домашнє насильство: кримінально-правове розуміння. Матеріали XXІ Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». pp. 161-163.

Острівна, К. В. and Парамонова, О. С. (2019) Види юридичної відповідальності за корупційні правопорушення. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 36-37.

Мкртчян, А. А. and Парамонова, О. С. (2019) Насильницькі злочини проти власності за Кримінальним кодексом України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 32-34.

Анєнко, А. В. and Парамонова, О. С. (2019) Корупція: поняття та види. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 14-15.

Парамонова, О. С. (2019) Твори, що пропагують культ насильства і жорстокості, як предмет складу злочину, передбаченого статтею 300 КК України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 183-190. ISSN 978-617-7508-14-3

Когут, Ю. Р. and Парамонова, О. С. (2018) Відповідальність за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи у деяких країнах Європи. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 35-37.

Городнічук, А. В. and Парамонова, О. С. (2018) Щодо поняття судової дискреції. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 29-31.

Корнієнко, Е. Я. and Парамонова, О. С. (2018) Спеціальні ознаки медичного працівника як суб’єкта злочину, передбаченого статтею 139 КК України. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 37-40.

Литвин, І. Р. and Парамонова, О. С. (2018) Громадський порядок як об’єкт хуліганства (ст. 296 КК України). О. С. Парамонова. pp. 40-42.

Парамонова, О. С. (2017) Об'єктивна сторона неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Право і суспільство (№ 2). pp. 172-178.

Парамонова, О. С. (2017) Правове регулювання медичної діяльності на українських землях у Х–ХІХ ст. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 3). pp. 107-115.

Парамонова, О. С. (2017) Правовий статус медичних працівників Української Соціалістичної Радянської республіки. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 4). pp. 131-136. ISSN 2076-5908

Парамонова, О. С. (2017) Система підготовки юристів у вищих навчальних закладах Німеччини. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 7). pp. 83-89. ISSN 2076-586Х

Парамонова, О. С. (2017) Щодо розуміння поняття «викрадення» за кримінальним законом України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції. pp. 48-52. ISSN 978-617-7508-03-7

Кульбашная, Е. А. and Парамонова, О. С. (2016) Незаконное производство аборта по уголовному законодательству Украины, Беларуси и некоторых европейских государств. Теоретико-прикладные аспекты развития правовой системы обществ : сборник научных статей : в 3 ч. (Ч. 1). pp. 132-140.

Парамонова, О. С. (2016) Злочинне невіглавство як вид необережності при неналежному виконанні професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 229-234.

Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Правовідносини інтелектуальної власності за участю науково-педагогічного працівника. Право і суспільство : науковий журнал, 4 (№ 2). pp. 86-91.

Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Поняття службового об’єкта права інтелектуальної власності, створеного науково-педагогічним працівником. Часопис Київського університету права (№ 2). pp. 241-245.

Парамонова, О. С. (2016) Гендерна політика Європейського Союзу в директивах інституцій ЄС. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 267-273.

Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Правовідносини інтелектуальної власності за участю науково-педагогічного працівника.Ч. 2. Право і суспільство (№ 4). pp. 86-91.

Парамонова, О. С. (2014) Об’єкти правової охорони у сфері інтелектуальної власності за кримінальним законодавством країн СНД. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 113-117.

Парамонова, О. С. (2014) Відмежування неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) від не надання допомоги хворому (ст. 139 КК України). Юридичний науковий електронний журнал (№ 2). pp. 87-91.

Парамонова, О. С. (2013) Общественная опасность ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Закон и жизнь (№ 8/3). pp. 156-159.

Парамонова, О. С. and Вісітаєва, Р. Б. (2013) Соціальна справедливість та гуманізація кримінальної відповідальності за посягання на права інтелектуальної власності. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 125-128. ISSN 978-966-493-445-6

Парамонова, О. С. and Вісітаєва, Р. Б. (2013) Досвід країн Західної Європи щодо правового регулювання пенсійного страхування у разі втрати годувальника. Актуальні питання публічного та приватного права (№ 2). pp. 92-95.

Парамонова, О. С. (2012) Кваліфікація неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником: стан наукового дослідження. Ч. 2. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Т. 3 (№ 20). pp. 65-68.

Парамонова, О. С. (2011) Визначення суспільно небезпечних наслідків при неналежному виконанні професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Право і суспільство (№ 3). pp. 185-189.

Парамонова, О. С. (2011) Суб'єкт неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Університетські наукові записки (№ 2). pp. 273-278.

Парамонова, О. С. (2011) Зміст професійних обов'язків медичного та фармацевтичного працівника у розумінні статті 140 КК України. Часопис Київського університету права (№ 4). pp. 327-331.

Парамонова, О. С. (2011) Родовий та безпосередній об'єкти злочину, передбаченого статтею 140 Кримінального кодексу України. Часопис Київського університету (№ 2). pp. 259-262.

Парамонова, О. С. (2010) Причиновий зв’язок як ознака злочину, передбаченого статтею 140 КК України. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 293-295.

Парамонова, О. С. (2009) Належне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником як гарантія права на охорону здоров’я. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (№ 21). pp. 155-158.

Monograph

Корновенко, С. В. and Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Право інтелектуальної власності науково-педагогічного працівника : монографія. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Book

Коваль, Т. В. and Лубко, І. М. and Парамонова, О. С. (2022) Міжнародне публічне право в документах. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Лубко, І. М. and Коваль, Т. В. and Парамонова, О. С. (2022) Міжнародне публічне право в документах : у 3-х т. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Коваль, Т. В. and Лубко, І. М. and Парамонова, О. С. (2021) Міжнародне публічне право в документах : у 3-х т. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Коваль, Т. В. and Лубко, І. М. and Парамонова, О. С. (2021) Міжнародне публічне право в документах : у 3-х т. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Волошкевич, Г. А. and Лубко, І. М. and Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. and Мойсієнко, В. М. and Коваль, Т. В. and Комзюк, В. Т. and Обрусна, С. Ю. and Дробот, Ж. А. and Сокуренко, О. М. and Парамонова, О. С. (2021) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 21 травня 2021 р. / редкол. : С. В. Джолос, В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Мойсієнко, В. М. and Комзюк, А. В. and Комзюк, В. Т. and Волошкевич, Г. А. and Кононенко, Ю. С. and Джолос, С. В. and Дробот, Ж. А. and Кізім, Д. М. and Капустін, М. Р. and Коваль, Т. В. and Мкртчян, А. А. and Могила, Ю. М. and Цибенко, А. В. and Шаповал, Т. Б. and Шуляк, І. М. and Гамалій, А. В. and Лубко, І. М. and Сокуренко, О. М. and Парамонова, О. С. and Мацькова, І. П. and Литвин, І. Р. and Корнієнко, Е. Я. (2019) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави. Вовчок О. Ю., Черкаси.

Парамонова, О. С. and Кульбашна, О. А. (2017) Злочини проти життя та здоров’я особи: матеріали судової практики (на допомогу юристу). Гордієнко В. І., Черкаси. ISBN 978-966-9730-53-4

Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Гук, Б. М. and Тараненко, С. М. and Іващенко, В. А. and Боковня, В. М. and Тараненко, О. М. and Тростіна, С. В. and Мехеда, Н. Г. and Репешко, П. І. and Василенко, В. І. and Парамонова, О. С. (2013) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Дробот, Ж. А. and Кульбашна, О. А. and Георгізова, І. Л. and Джолос, С. В. and Мойсієнко, В. М. and Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Оржеховська, А. О. and Єльцов, М. В. and Демерлій, Т. Ю. and Парамонова, О. С. and Родікова, А. С. and Боковня, В. М. and Бондаренко, М. В. and Вісітаєва, Р. Б. and Гук, Б. М. and Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. and Тростіна, С. В. and Зверховська, А. С. and Обідало, О. М. and Серьогіна, Г. В. (2012) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Teaching Resource

Волошкевич, Г. А. and Джолос, С. В. and Дробот, Ж. А. and Коваль, Т. В. and Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Мойсієнко, В. М. and Парамонова, О. С. and Сокуренко, О. М. and Шаповал, Т. Б. (2019) Правознавство : підручник для студентів ВНЗ. [Teaching Resource]

Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Дробот, Ж. А. and Парамонова, О. С. and Шаповал, Т. Б. (2018) Навчально-методичний посібник для студентів 2-го курсу спеціальності «Право» ОС «Магістр» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Комзюк, В. Т. and Мойсієнко, В. М. and Волошкевич, Г. А. and Кононенко, Ю. С. and Сокуренко, О. М. and Парамонова, О. С. and Коваль, Т. В. (2017) Навчально-методичний посібник для студентів 1-го курсу спеціальності «Право» ОС «Магістр» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Мойсієнко, В. М. and Парамонова, О. С. and Сокуренко, О. М. and Волошкевич, Г. А. and Гладченко, Т. Б. and Коваль, Т. В. (2017) Навчально-методичний посібник з самостійної роботи для студентів 3-го курсу заочної форми навчання ОС «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Mar 5 07:06:33 2024 EET.