Items where Author is "Масненко, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph | Book
Number of items: 42.

Article

Боровик, Є. В. and Масненко, В. В. (2023) Діяльність Хведора Вовка у науковому товаристві імені Шевченка. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2023». pp. 74-76.

Нетудихатка, Б. А. and Масненко, В. В. (2023) Монументальна пропаганда держави-агресора РФ як засіб зросійщення Криму. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2023». pp. 92-96.

Петренко, М. Ю. and Масненко, В. В. (2023) Регіональні особливості української хати. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2023». pp. 98-101.

Масненко, В. В. (2021) Богданівські читання як науково-дослідна практика молодих істориків (замість передмови). Одинадцяті Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол. : Ю. П. Присяжнюк (голов. ред.) [та ін.]. pp. 6-9.

Цап, Т. С. and Масненко, В. В. (2021) Скарби сім’ї полуботків: міфічні та реальні. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. pp. 137-139.

Циганник, Є. Р. and Масненко, В. В. (2019) Становлення Степана Бандери як борця за незалежність України. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 58-60.

Масненко, В. В. (2019) Нестор Махно й Україна: до проблеми самоідентифікації «селянського батька». Український селянин (№ 21). pp. 21-33.

Масненко, В. В. (2019) «Аграрне законодавство періоду Української революції (1917-1921 рр.) : збірник документів і матеріалів /упоряд. : С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, Ю. Г. Пасічна.–Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019 – 554 с.»(Ренцензія). Український селянин (№ 22). pp. 66-67.

Масненко, В. В. and Ластовський, В. В. (2019) Знаному українському декабристознавцю Григорію Казьмирчуку - 75 років! Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 127-131.

Масненко, В. В. (2018) Як українські селяни стали воїнами (до соціокультурних і мілітарних аспектів революції 1917-1921 рр.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 49-59.

Масненко, В. В. (2018) Степанчук Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії / Ю. С. Степанчук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля», 2018. – 572 с. : рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (№ 3-4). pp. 139-143. ISSN 2076-5908

Масненко, В. В. (2017) Методологічні новації в українській історичній науці у контексті світоглядної кризи на рубежі ХІХ–ХХ ст. Symposium historiographicum Czercasiensium = Черкаський історіографічний симпозіум, Т. ІІ. pp. 37-50. ISSN 978-966-353-459-6

Масненко, В. В. (2017) Белорусская историография и формирование исторического сознания белорусов в 1914 – 1945 гг.в 1914 – 1945 годах (основные тенденции развития в геополитическом контексте эпохи)Гродно : «ЮрСаПринт»,2016. – 112с.: рецензия. Гуржіївські історичні читання (№ 12). pp. 178-181.

Масненко, В. В. (2016) Адміністративно-територіальний та господарсько-майновий устрій Правобережної Черкащини ХVІІІ ст. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 46-51.

Масненко, В. В. (2015) «Історія хвороби» В’ячеслава Липинського як біографічний наратив. Частина друга. Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. pp. 42-48.

Масненко, В. В. (2015) Трансформація образу Тараса Шевченка в українському національно-ідентифікаційному дискурсі (середина ХІХ– початок ХХ ст.). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (№ 25). pp. 139-150.

Масненко, В. В. (2015) Українська держава 1918 р. у візії В’ячеслава Липинського. Гуржіївські історичні читання (№ 10). pp. 34-38.

Компанієць, О. В. and Масненко, В. В. (2015) Український опозиційний фольклор 30-х рр. ХХ ст.: до проблеми класифікації та систематизації. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 29). pp. 122-126. ISSN 2076-5908

Масненко, В. В. (2014) «Історія хвороби» В’ячеслава Липинського як біографічний наратив. Частина перша. Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11 -27 березня 2013 р. pp. 19-21. ISSN 978-966-353-375-9

Масненко, В. В. (2013) Консервативна парадигма українського націогенезу: візія В’ячеслава Липинського. Гуржіївські історичні читання (№ 6). pp. 107-111.

Масненко, В. В. (2012) Нові наукові та навчально-методичні праці з грушевськознавства. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 29). pp. 144-147. ISSN 2076-5908

Масненко, В. В. (2012) Релігійні практики УАПЦ 1920-х рр.: між традиційними православними цінностями та національною ідентичностю. Гуржіївські історичні читання (№ 5). pp. 177-181.

Масненко, В. В. (2012) Хліборобський клас Наддніпрянської України початку XX ст. у державницькій концепції В’ячеслава Липинського. Український селянин : збірник наукових праць (№ 13). pp. 141-144.

Масненко, В. В. (2011) Постать і думки Євгена Чикаленка у контексті українського консерватизму. Гуржіївські читання (№ 4). pp. 101-105.

Масненко, В. В. (2011) Абакумова В.І. Творча інтелігенція України в період системних змін 1985–1991 рр.: монографія – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 304 с.: рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). pp. 136-140. ISSN 2076-5908

Чорномаз, Б. Д. and Масненко, В. В. and Михайлюк, Ю. М. and Шамара, С. О. (2010) Черкаські стежини Ярослава Дашкевича: кілька спогадів. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 182). pp. 3-7. ISSN 2076-5908

Масненко, В. В. (2010) "Пасічник”, або "кращий землероб” історичної ниви: аграрні сюжети наукової спадщини Віталія Підгаєцького. Український селянин : збірник наукових праць (№ 12). pp. 28-31.

Масненко, В. В. (2010) Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 526 с. : рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 182). pp. 141-146. ISSN 2076-5908

Присяжнюк, Ю. П. and Масненко, В. В. (2010) Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2010. – 418 с. : рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (192(1)). pp. 131-134. ISSN 2076-5908

Масненко, В. В. (2009) Саморефлексія української літератури як національної (від Тараса Шевченка до “Української хати”). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 160). pp. 115-124. ISSN 2076-5908

Масненко, В. В. (2009) Саморефлексія української літератури як національної (від Тараса Шевченка до "Української хати"). Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки (160). pp. 115-124.

Масненко, В. В. (2009) Тельвак В.В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ –30-ті роки ХХ століття). – Київ–Дрогобич: Вимір, 2008. – 494 с. : рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 160). pp. 217-222. ISSN 2076-5908

Масненко, В. В. (2009) Карєв Д.В. Білоруська й українська історіографія кінця XVIII – початку 20-х рр. XX ст. у процесі генезису й розвитку національної історичної свідомості білорусів та країнців. – Вільнюс: ЄГУ, 2007. – 312 с. : рецензія. Український історичний журнал. (№ 6). pp. 217-222. ISSN 217

Масненко, В. В. (2008) Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku / Praca zbiorowa pod redakcją J.Pisulińskiej, P.Sierżęgi, L.Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył J.Maternicki. – Rzeszów, 2008. – 704 s.: рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 133). pp. 220-227. ISSN 2076-5908

Масненко, В. В. and Кулаківська, О. В. (2005) Черкаський педагогічний інститут у період окупації 1941–1943 рр. Черкащина в контексті історії України. Матеріали Другої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. pp. 282-288. ISSN 966-8751-09-4

Масненко, В. В. (2004) Селянство в історичній концепції Михайла Грушевського. Український селянин : збірник наукових праць (№ 8). pp. 47-50.

Monograph

Масненко, В. В. and Гриневич, Т. and Касян, А. and Куций, І. and Лазурко, Л. and Присяжнюк, Ю. П. and Тельвак, В. and Шамара, С. (2018) Історичні образи «сусідів» на українсько-польсько-білоруському прикордонні: міфи-студії-пам’ять : колективна монографія. Manual. ФОП Гордієнко Є. І, Черкаси.

Book

Гоцуляк, В. В. and Земзюліна, Н. І. and Івангородський, К. В. and Корновенко, С. В. and Масненко, В. В. and Михайлюк, Ю. М. and Морозов, А. Г. and Присяжнюк, Ю. П. and Синявська, Л. І. and Шамара, С. О. (2017) Symposium historiographicum czercasiensium, Т. II . Нові сенси історичного знання / редкол. : В. В. Гоцуляк [та ін.] ; за ред. : В. В. Масненка. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Черевко, О. В. and Масненко, В. В. and Мельниченко, В. М. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. and Чабан, А. Ю. (2016) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького = The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.] ; упоряд. В. М. Мельниченко. Вертикаль, Черкаси.

Масненко, В. В. and Присяжнюк, Ю. П. and Поліщук, В. Т. and Мойсієнко, В. М. (2015) Двадцять шоста наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : мат. доп. на засіданнях секцій і комісій. Осередок НТШ у Черкасах, Черкаси. ISBN 978-966-353-405-3

Масненко, В. В. and Присяжнюк, Ю. П. and Поліщук, В. Т. and Мойсієнко, В. М. (2014) Двадцять четверта березнева наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 11-27 березня 2013 р. Осередок НТШ у Черкасах, Черкаси. ISBN 978-966-353-375-9

Масненко, В. В. and Ракшанов, В. Б. (2012) Українська хата. Брама-Україна, Черкаси. ISBN 978-966-453-115-0

This list was generated on Tue Mar 5 05:32:34 2024 EET.