Items where Author is "Корновенко, С. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 55.

Article

Корновенко, С. В. and Морозов, А. Г. (2023) Аграрна історія України: цивілізаційний підхід. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 19-34.

Берестова, Н. А. and Корновенко, С. В. (2023) Утворення селянських республік як результат селянського повстанського руху в роки української революції 1917–1921 рр. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2023». pp. 68-71.

Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. (2023) Реформування системи правової охорони селекційних досягнень у рослинництві та тваринництві в Україні у 2011-2015 рр. Iнтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03 листопада 2023 року. pp. 33-37.

Корновенко, С. В. and Кульбашна, О. А. (2019) Академічна відповідальність в системі охорони авторських прав. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 25-28.

Корновенко, С. В. and Земзюліна, Н. І. (2018) Революційні потрясіння початку ХХ ст.: аграрне законодавство країн Центральної та Південно-Східної Європи. Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 45-49.

Тараненко, О. М. and Корновенко, С. В. (2018) Інтелектуальний капітал як категорія наукових досліджень. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. pp. 71-74.

Корновенко, С. В. (2018) «Правові засади аграрної політики в Україні ( др. пол. ХХ - початку ХХ ст.). Історичний аспект : Коріненко П.С. - Тернопіль: Вектор, 2018. – 367 с.» (Рецензія). Український селянин : збірник наукових праць (№ 19). pp. 138-139.

Корновенко, С. В. and Пасічна, Ю. Г. (2017) Аграрне питання за Тимчасового уряду: фінансовий складник. Гуржіївські історичні читання (№ 11). pp. 94-99.

Корновенко, С. В. (2017) Селянська революція в Україні початку ХХ ст.: хронологія і внутрішня періодизація. Український селянин : збірник наукових праць (№ 17). pp. 48-56.

Корновенко, С. В. and Пасічна, Ю. Г. (2017) Погляди М. Макарова на вирішення аграрної проблеми в Росії в 1917 р. Гуржіївські історичні читання (№ 12). pp. 162-165.

Корновенко, С. В. (2017) Суб’єктний складник аграрного питання як одна з передумов Української революції 1917–1921 рр. Український історичний журнал (№ 4). pp. 83-94.

Берестовий, А. І. and Корновенко, С. В. (2016) Еволюція правової думки в Російській імперії стосовно системи оподаткування наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 7-13.

Кононенко, Ю. С. and Корновенко, С. В. (2016) Селянська революція 1902 – ? рр. Український селянин : збірник наукових праць (№ 16). pp. 72-78.

Корновенко, С. В. and Кірєєва, В. О. (2016) П. С. Коріненко Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ –початок ХХІ ст.). Порівняльний аналіз / П. С. Коріненко. – Тернопіль, 2015. – 496 с. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 1). pp. 127-130. ISSN 2076-5908

Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. (2015) Інтелектуальний капітал та його вплив на розвиток інноваційної економіки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (№ 10). pp. 79-84. ISSN 2076-586Х

Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. (2015) Інноваційна складова в контексті розвитку фермерських підприємств тваринного типу на Черкащині. Однією із гострих проблем розвитку фермерських підприємств в України вцілому і Черкащини, зокрема упродовж останніх років традиційно залишається надзвичайно низький рівень інноваційної активності суб’єктів господарювання, що працюють у сфері аграрного вир. pp. 86-88.

Корновенко, С. В. (2015) Інформаційно-правові аспекти сучасної екологічної політики в Україні. Право і суспільство (№1). pp. 86-91.

Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. (2015) Інтелектуальний капітал та його вплив на розвиток інноваційної економіки. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 10). pp. 79-84. ISSN 2076-5908

Корновенко, С. В. (2015) Селянська революція 1917-1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні. Український селянин : збірник наукових праць (№ 15). pp. 55-60.

Корновенко, С. В. (2015) Селянський фактор переходу до нової економічної політики (1921 р.). Гуржіївські історичні читання (№ 10). pp. 181-184.

Калінкіна, С. А. and Корновенко, С. В. (2015) Оподаткування селян України в умовах голодомору 1932–1933 рр. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 121-132. ISSN 2076-5908

Корновенко, С. В. (2014) Структура права інтелектуальної власності в Україні. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 21-24.

Тараненко, О. М. and Корновенко, С. В. (2014) Технопарки в Україні як елемент інноваційної інфраструктури. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, Т. 2 (№ 10). pp. 44-48.

Корновенко, С. В. (2014) Українська революція 1917-1921 рр.: селянський фактор. Український селянин : збірник наукових праць (№ 14). pp. 142-146.

Кірєєва, В. О. and Корновенко, С. В. (2014) Реалізація політики українізації на Кубані у 20–30-х рр. ХХ ст. Гуржіївські історичні читання (№ 7). pp. 361-363.

Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. (2013) Неп на сторінках "Українського селянина". Гілея : науковий вісник (№ 76). pp. 85-88.

Кононенко, Ю. С. and Корновенко, С. В. (2013) Об'єкти права інтелектуальної власності як критерій відмежування предмету правового регулювання. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 14-21. ISSN 978-966-493-445-6

Корновенко, С. В. and Морозов, А. Г. (2013) Аграрне законодавство Гетьманату П. Скоропадського та Білого руху Півдня Росії. Національна та історична пам’ять (№ 7). pp. 131-139.

Корновенко, С. В. (2012) Підходи сучасної правової науки до співвідношення понять «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності». Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 334-337.

Корновенко, С. В. (2012) Саблин В.А. Крестьянское хозяйство на Европейском Севере России (1917–1920) / В.А. Саблин. – Москва: Academia, 2009. – 432 с.: рецензія. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 9). pp. 141-143. ISSN 2076-5908

Корновенко, С. В. (2012) Ідея як об'єкт захисту права інтелектуальної власності: pro and contra. Теорія і практика інтелектуальної власності (№ 3). pp. 55-58.

Корновенко, С. В. (2011) Діяльність Освагу в українському селі з роз’яснення основ аграрної політики особливої наради. Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки (№ 212). pp. 79-85. ISSN 2076-5908

Корновенко, С. В. (2011) Заходи уряду П. Врангеля з облаштування тилового життя на підконтрольних російській армії територіях (1920 р.). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк (№ 18). pp. 91-96.

Корновенко, С. В. (2010) Правові аспекти урегулювання особливою нарадою поземельних відносин в українському селі (1919 р.). Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць. pp. 43-48. ISSN 978-966-493-242-1

Корновенко, С. В. (2008) Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного питання (1918-1921 рр.). Український історичний журнал. pp. 72-81.

Корновенко, С. В. (2008) Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля в українському селі (радянська історіографія 1930–1950-х рр.). Український селянин : збірник наукових праць (№ 11). pp. 138-147.

Monograph

Лисиця, Л. Г. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. and Морозов, А. Г. and Перехрест, О. Г. and Лисенко, О. Е. (2021) Функціонування спеціальних дитячих установ УРСР у 1943–1950 рр. / Л. Г. Лисиця ; рецензенти : С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. Г. Перехрест ; за ред. Г. Голиша ; пер. О. Є. Лисенко. Other. Чабаненко Ю. А., м. Черкаси.

Абразумова, О. М. and Корновенко, С. В. (2017) Суспільно-політична активність селянства УСРР у роки непу. Other. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Корновенко, С. В. and Кульбашна, О. А. and Парамонова, О. С. (2016) Право інтелектуальної власності науково-педагогічного працівника : монографія. Other. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. (2016) Податкова політика національних урядів в українському селі періоду революції 1917– 1920 рр. : монографія. Other. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси.

Book

Черевко, О. В. and Орлюк, О. П. and Корновенко, С. В. and Дорошенко, О. Ф. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Попова, Н. О. and Постригань, Т. Л. and Тараненко, О. М. and Тараненко, С. М. (2019) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Черевко, О. В. and Орлюк, О. П. and Корновенко, С. В. and Волошкевич, Г. А. and Дорошенко, О. Ф. and Гук, Б. М. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Кульбашна, О. А. and Петренко, С. А. and Постригань, Т. Л. and Попова, Н. О. (2018) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси.

Гоцуляк, В. В. and Земзюліна, Н. І. and Івангородський, К. В. and Корновенко, С. В. and Масненко, В. В. and Михайлюк, Ю. М. and Морозов, А. Г. and Присяжнюк, Ю. П. and Синявська, Л. І. and Шамара, С. О. (2017) Symposium historiographicum czercasiensium, Т. II . Нові сенси історичного знання / редкол. : В. В. Гоцуляк [та ін.] ; за ред. : В. В. Масненка. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Черевко, О. В. and Масненко, В. В. and Мельниченко, В. М. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. and Чабан, А. Ю. (2016) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького = The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.] ; упоряд. В. М. Мельниченко. Вертикаль, Черкаси.

Боковня, В. М. and Кононенко, Ю. С. and Гук, Б. М. and Корновенко, С. В. and Василенко, В. І. and Іващенко, В. А. and Боковня, В. М. and Полинько, І. В. and Тараненко, С. М. and Шматков, Р. П. and Тростіна, С. В. and Кульбашна, О. А. and Кузьмінський, О. О. and Попова, Н. О. and Постригань, Т. Л. (2015) Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (7-8 квітня 2015 р.). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Корновенко, С. В. and Гук, Б. М. (2014) Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Дробот, Ж. А. and Кульбашна, О. А. and Георгізова, І. Л. and Джолос, С. В. and Мойсієнко, В. М. and Комзюк, В. Т. and Кононенко, Ю. С. and Оржеховська, А. О. and Єльцов, М. В. and Демерлій, Т. Ю. and Парамонова, О. С. and Родікова, А. С. and Боковня, В. М. and Бондаренко, М. В. and Вісітаєва, Р. Б. and Гук, Б. М. and Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. and Тараненко, О. М. and Тростіна, С. В. and Зверховська, А. С. and Обідало, О. М. and Серьогіна, Г. В. (2012) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Кононенко, Ю. С. and Волошкевич, Г. А. and Корновенко, С. В. and Мойсієнко, В. М. and Попов, О. В. (2010) Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Teaching Resource

Боковня, В. М. and Василенко, В. І. and Іващенко, В. А. and Корновенко, С. В. (2014) Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів заочної форми навчання за ОКР «Магістр» напряму підготовки «Інтелектуальна власність». [Teaching Resource]

Боковня, В. М. and Василенко, В. І. and Іващенко, В. А. and Кононенко, Ю. С. and Корновенко, С. В. and Кульбашна, О. А. and Тараненко, О. М. and Тараненко, С. М. and Тростіна, С. В. (2014) Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. [Teaching Resource]

Other

Колеснікова, І. В. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. and Пономаренко, В. В. (2022) Відгомін: імідж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі. №28. НБЧНУ, м. Черкаси.

Демченко, Н. В. and Голиш, Г. М. and Корновенко, С. В. (2021) Анотований покажчик дисертацій, захищених в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (2004–2020) / уклад. Н. В. Демченко ; наук. ред. Г. М. Голиш. ФОП Гордієнко Є. І., м. Черкаси.

Черевко, В. О. and Корновенко, С. В. and Боєчко, Ф. Ф. and Білоножко, В. Я. and Гусак, А. М. and Десятов, Т. М. and Кібальник, Л. О. and Жаботинська, С. А. and Земзюліна, Н. І. and Кукурудза, І. І. and Лизогуб, В. С. and Ляшенко, Ю. О. and Мінаєв, Б. П. and Морозов, А. Г. and Пасєка, С. Р. and Поліщук, В. Т. and Чабан, А. Ю. and Шпак, В. П. and Яценко, Т. С. and Зачосова, Н. В. and Гаврилюк, М. Н. and Корновенко, Л. В. and Лут, О. А. and Нечипоренко, Л. А. and Нінова, Т. С. and Пашіс, Л. О. and Погрібний, І. І. and Салапатов, В. І. and Соколенко, С. В. and Спрягайло, О. А. and Туз, Л. Г. and Швидка, Л. В and Карауш-Кармазін, Н. М. and Павкін, Д. М. and Кресан, О. Я. and Радченко, О. Ю. and Зайцева, А. А. and Велівченко, В. О. and Вовк, О. І. and Сливка, Н. П. and Голубнича, О. І. and Токарчук, В. А. and Коваленко, Д. О. (2020) Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Корновенко, С. В. and Голиш, Г. М. and Качала, Т. М. (2019) Черевко Олександр Володимирович : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народження. Вертикаль, м. Черкаси.

Голиш, Г. М. and Абразумова, О. М. and Лисиця, Л. Г. and Корновенко, С. В. and Пономаренко, В. В. (2017) Відгомін : імідж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі, № 17 /. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

This list was generated on Wed Feb 21 19:47:41 2024 EET.