Items where Author is "Гусак, А. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Liu, Y. and Гусак, А. М. and Jing, S. and Tu, K. N. (2022) Fast prediction of electromigration lifetime with modified mean-time-to-failure equation. Materials Letters, 325. pp. 1-3.

Сторожук, Н. В. and Гусак, А. М. (2021) Застосування методу skmf до моделювання взаємної та реакційної дифузії в потрійних сплавах. Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки» (№ 1). pp. 31-43.

Пасічна, В. М. and Гусак, А. М. (2020) Порівняльний аналіз застосування методів Монте-Карло, середньопольового і феноменологічного до проблем нуклеації та реакційної дифузії. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 414-416.

Гусак, А. М. and Гур'єв, Я. І. and Герцрікен, Д. С. (2020) Використання концепції балістичних стрибків при вирощуванні нерівноважних анізотропних структур та інтенсивній пластичній деформації. Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки» (№ 1). pp. 3-16.

Гусак, А. М. and Пасічна, В. М. (2019) Нуклеація та конкуренція сполук в сильно негомогенних відкритих системах – нові моделі. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 1). pp. 30-39.

Сторожук, Н. В. and Гусак, А. М. (2019) Елементарна модель прямого з’єднання матеріалів при низькій температурі. Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки» (№ 1). pp. 51-59.

Пасічна, В. М. and Гусак, А. М. (2019) Моделювання нуклеації при розпаді та упорядкуванні твердих розчинів методом Монте-Карло. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 239-241.

Сторожук, Н. В. and Гусак, А. М. (2019) Елементарна модель прямого з’єднання матеріалів при низькій температурі. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 1). pp. 51-59.

Мельниченко, О. М. and Сторожук, Н. В. and Запорожець, Т. В. and Гусак, А. М. (2018) Моделювання кінетики розпаду та гомогенізації сплавів методом середнього поля. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 1). pp. 120-136. ISSN 2076-5908

Безпальчук, В. М. and Русенко, Д. С. and Гусак, А. М. (2017) Вплив проміжного нанопрошарку на кінетику фазоутворення та впорядкування в тонких плівках —моделювання середньопольовою кінетичною методою. Металоофизика и новейшие технологии, Т. 39 (№ 7). pp. 865-879.

Бобров, О. А. and Пасічний, М. О. and Ляшенко, О. Ю. and Гусак, А. М. (2017) Розмірний ефект розподілу часів до відмови та часів перетворення. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 1). pp. 53-63. ISSN 2076-5908

Римар, О. М. and Гусак, А. М. (2016) Застосування середньопольового кінетичного методу до опису реакційної дифузії. Фізика і хімія твердого тіла, Т. 18 (№ 4). pp. 594-598.

Гусак, А. М. (2016) Ambient Blooming Behaviour and Mechanical Properties of Vulcanized Natural Rubber Loaded with Non-ionic Surfactants. Polymer Research Laboratory. p. 159.

Безпальчук, В. М. and Пасічний, М. О. and Гусак, А. М. (2016) Застосування стохастичного кінетичного середньопольового (SKMF) методу до впорядкування атомів заміщення в макро- та нанорозмірних ГЦК-ґратницях. Металофізика і новітні технології, Т. 38 (№ 9). pp. 1135-1144.

Безпальчук, В. М. and Богатирьов, О. О. and Гусак, А. М. (2016) Комп’ютерне моделювання дифузії мічених атомів в упорядкованому сплаві з l12 структурою. Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика (№ 1-2). pp. 21-38.

Римар, О. М. and Гусак, А. М. (2015) Урахування нерівноважних вакансій при взаємній дифузії у безстоковому кристалі. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№16). pp. 50-58.

Безпальчук, В. М. and Гусак, А. М. (2015) Узагальнення кінетичного середньопольового методу на вакансійний механізм та його застосування до опису спинодального розпаду. Металлофизика и новейшие технологии, Т. 37 (№ 12). pp. 1583-1593.

Сторожук, Н. В. and Гусак, А. М. (2013) Конкуренція ефектів Кіркендала і Френкеля при реакційній дифузії. Металлофизика и новейшие технологии, Т. 35 (№ 6). pp. 1001-1015.

Гусак, А. М. and Сторожук, Н. В. (2013) Конкуренция K и F стоков при порообразовании. Физика металлов и металловедение, Т.114 (№ 3). pp. 217-226.

Страумал, Б. Б. and Проценко, Я. В. and Страумал, А. Б. and Родин, А. О. and Кучеев, Ю. О. and Гусак, А. М. and Мурашов, В. А. (2012) Место границ наклона в полном энергетическом спектре границ зерен в поликристалле. Письма ЖЭТФ, Т. 96 (№ 9). pp. 651-656.

Запорожец, Т. В. and Гусак, А. М. and Устинов, А. И. (2012) Моделирование стационарного режима реакции СВС в нанослойных материалах. 2. Сравнительный анализ одно и двустадийной реакции. Современная электрометаллургия (№3). pp. 38-48.

Ляшенко, А. Ю. and Гусак, А. М. and Ляшенко, Ю. А. and Одаж, Ф. (2011) Моделирование нестационарного зародышеобразования в открытых наносистемах: случай роста нанопроволок при реакции пар—жидкость—твёрдое тело. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Т. 9 (№ 4). pp. 941-961.

Гур’єв, Я. І. and Абакумов, С. О. and Гусак, А. М. (2010) Моделювання впливу зовнішніх регулярних факторів та шуму на поведінку системи “Хижак-жертва”. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. pp. 237-238.

Запорожец, Т. В. and Гусак, А. М. and Устинов, А. И. (2010) Моделирование стационарного режима реакции СВС в нанослойных материалах (феноменологическая модель). 1. Одностадийная реакция. Общие вопросы металлургии. pp. 40-46.

Гусак, А. М. and Подолян, О. М. (2009) Обернений ефект Кіркендала в моделі дифузійної повзучесті. Вісник Черкаського університету. Серія Фізико-математичні науки (№ 140). pp. 99-102.

Пасічний, М. О. and Гусак, А. М. (2005) Кінетика латерального розростання острівців проміжної фази на початковій стадії реакційної дифузії. Металлофизика и новейшие технологии, 27 (8). 1001—1016.

Ляшенко, Ю. А. and Гусак, А. М. and Шматко, О. А. (2005) Самоорганизация ячеистого распада и экстремальность производства энтропии. Металлофизика и новейшие технологии, Т. 27 (№ 7). pp. 873-894.

Ляшенко, Ю. О. and Гусак, А. М. and Шматко, О. А. (2005) Моделювання ДІММу в Cu—Ni тонкоплівковій системі та екстремальність виробництва ентропії. Металлофизика и новейшие технологии, Т. 27 (№ 10). pp. 1281-1296.

Monograph

Гусак, А. М. and Запорожець, Т. В. and Ляшенко, Ю. О. and Пасічна, В. М. (2021) Моделі твердофазних реакцій – нові результати. Other. СГ НТМ «Новий курс», Харків.

Thesis

Безпальчук, В. М. and Гусак, А. М. and Богатирьов, О. О. (2017) Мультимасштабне моделювання фазоутворення в бінарних наносистемах із ГЦК структурою. Other thesis, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Teaching Resource

Гусак, А. М. and Запорожець, Т. В. and Сторожук, Н. В. (2021) Фізика матеріалів - базові моделі : навч. посіб. для магістрантів спеціальності "Фізика та астрономія". [Teaching Resource]

Гусак, А. М. (2020) Фізичні задачі-оцінки: від мелодії до симфонії. [Teaching Resource]

Богатирьов, О. І. and Гусак, А. М. and Ковальчук, А. О. and Корнієнко, С. В. (2013) Збірник тестових завдань з фізики : навч.-метод. посіб. для студ. 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки бакалавра за спеціальністю «фізика». [Teaching Resource]

Other

Черевко, В. О. and Корновенко, С. В. and Боєчко, Ф. Ф. and Білоножко, В. Я. and Гусак, А. М. and Десятов, Т. М. and Кібальник, Л. О. and Жаботинська, С. А. and Земзюліна, Н. І. and Кукурудза, І. І. and Лизогуб, В. С. and Ляшенко, Ю. О. and Мінаєв, Б. П. and Морозов, А. Г. and Пасєка, С. Р. and Поліщук, В. Т. and Чабан, А. Ю. and Шпак, В. П. and Яценко, Т. С. and Зачосова, Н. В. and Гаврилюк, М. Н. and Корновенко, Л. В. and Лут, О. А. and Нечипоренко, Л. А. and Нінова, Т. С. and Пашіс, Л. О. and Погрібний, І. І. and Салапатов, В. І. and Соколенко, С. В. and Спрягайло, О. А. and Туз, Л. Г. and Швидка, Л. В and Карауш-Кармазін, Н. М. and Павкін, Д. М. and Кресан, О. Я. and Радченко, О. Ю. and Зайцева, А. А. and Велівченко, В. О. and Вовк, О. І. and Сливка, Н. П. and Голубнича, О. І. and Токарчук, В. А. and Коваленко, Д. О. (2020) Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

This list was generated on Thu Feb 29 23:59:56 2024 EET.