Репозитарій ЧНУ

Елементи, в которих рік: 1999

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Г | Р | С
Число елементів: 7.

Г

Гоцуляк, В. В. (1999) М. Грушевський і українська історична наука (1880-ті рр. XIX-початок XX ст.): історіографія проблеми [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора історичних наук. Дніпропетровський державний університет, Дніпропетровськ.

Р

Рибалка, Л. В. (1999) Педагогічні аспекти індивідуалізації навчання в умовах переходу до особистісно орієнтованої освіти. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. (Вип.16). с. 30-35.

Рибалка, Л. В. (1999) Педагогічні аспекти формування готовності майбутніх учителів до індивідуалізації навчання. Університетська педагогічна освіта як шлях гуманізації суспільства: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 квітня 1999 року (Ч. 1). с. 236-239.

Рибалка, Л. В. (1999) Проблеми готовності майбутніх учителів до індивідуалізації навчання. Наука і сучасність (Ч. 1). с. 78-85.

Рибалка, Л. В. (1999) До питання індивідуалізації процесу навчання інозепиним мовам на немовних факультетах. Соціально-педагогічне забезпечення гуманітарної освіти спеціаліста технічнеого профілю. 90 -94.

Рибалка, Л. В. (1999) До питання індивідуалізації навчання (теоретичний аспект). Наукові записки, XXXV (Ч. 1). с. 140-145.

С

Синявська, Л. І. (1999) Історичне районування України (Історіографічний аналіз). Вісник Черкаського університету: Серія Історичні науки (12). с. 99-102.

Цей список був створений у Thu Mar 21 20:06:03 2019 EET.