Репозитарій ЧНУ

Елементи, в яких тема: "Фізкультура і спорт"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Число елементів на цьому рівні: 50.

Стаття

Коваленко, С. А. (2015) Особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у лиц,постоянно выполняющих силовые нагрузки. Спортивная медицина (1-2). с. 52-58.

Костюкова, О. М. (2011) П. Т. Тронько і краєзнавчі дослідження, як основа створення та організації тематичних екскурсійних програм в системі регіонального розвитку туризму. Обранець історії : зб. наук. пр.. с. 123-130.

Костюкова, О. М. (2010) Проблеми якості економічної підготовки фахівців для сфери туризму, з урахуванням її перспективного інноваційного розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес і Україні" : проблеми розвитку та регулювання : 17-19 березня 2010 року, м. Черкаси. с. 59-62.

Костюкова, О. М. (2009) Туристські ресурси, як один з визначних факторів регіонального розвитку готельної галузі. Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 35-річчю технолог. ф-ту, 23-24 квітня 2009 року. с. 260-262.

Монографія

Блавт, О. З., Бобрик, Ю. В., Светлова, Е. Д., Сысоенко, Н. В. (2015) Проблемы оздоровительной физической культуры и физической реабилитации : монография. Керівництво. Букаев В. В., Одеса.

Дудник, І. О., Артюшенко, А. О. (2014) Виховання волі в підлітків у процесі занять фізичною культурою. Керівництво. ФОП Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Меньших, О. Е., Петренко, Ю. О. (2015) Особливості психофізіологічних функцій учнів старшого шкільного віку : монографія. Документ, представлений на обговорення. ЧНУ імені Б. Хмельницького, Черкаси.

Петренко, Ю. О., Меньших, О. Е. (2014) Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку: теорія і практика. Керівництво. ЧНУ імені Б. Хмельницького, Черкаси.

Пустовалов, В. О., Петренко, Ю. О., Меньших, О. Е. (2015) Фізичні здібності підлітків із різним рівнем фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій : монографія. Керівництво. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Книга

Іващенко, В. П., Безкопильний, О. П. (2006) Теорія і методика фізичного виховання : підручник. Ч. 1. Теорія фізичного виховання. Видавництво ЦНТЕІ, Черкаси.

Іващенко, В. П., Безкопильний, О. П. (2006) Теорія і методика фізичного виховання : підручник. Ч. 2. Методика фізичного виховання. Видавництво ЦНТЕІ, Черкаси.

Дисертація

Фролова, Л. С. (2010) Формування тактичного мислення гандболісток у процесі багаторічного спортивного удосконалення : дис. ... канд. наук з фізичної культури і спорту :. Інший thesis, Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоЛЬНИЦЬКОГО.

Навчальний матеріал

Безкопильний, О. О., Гречуха, С. В., Коваленко, С. О., Стеценко, А. І. (2015) Вимоги до випускних (науково-дослідних) робіт студентів навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я. [Навчальний матеріал]

Безкопильнй, О. П., Слаутіна, Н. В., Сисоєнко, Н. В., Свєтлова, О. Д. (2016) Організація оздоровчих занять з фізичної культури для учнів із захворюваннями систем дихання та кровообігу : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Вернигора, В. В., Фролова, Л. С. (2015) Спортивні ігри : настільний теніс, бадмінтон: навч.- метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Винник, Н. М. (2016) Бойовий гопак як елемент фізичного виховання студентів : метод. рек. [Навчальний матеріал]

Винник, Н. М., Онопрієнко, О. М. (2015) Методи визначення морфофункціонального розвитку студентської молоді : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Гаценко, В. П, Слаутіна, Н. В. (2010) Тренерська практика в вищому навчальному закладі. [Навчальний матеріал]

Гниденко, О. Г. (2015) Настільний теніс : метод. рек. [Навчальний матеріал]

Головатенко, О. М., Олексієнко, Я. І. (2015) Олімпійський рух в Україні. Участь українських спортсменів в Олімпійських іграх : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Головатенко, О. М., Олексієнко, Я. І., Дудник, І. О. (2013) Фізична підготовленість студентів ВНЗ: методика розвитку та удосконалення. [Навчальний матеріал]

Дудник, І. О. (2016) Формування вольових якостей у студентів у процесі занять фізичною культурою : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Меньших, О. Е., Костогриз-Куликова, Н. В., Петренко, Ю. П. (2014) Новітні фітнес-технології у роботі спортивних секцій вищих навчальних закладів : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Мотуз, К. М. (2010) Методика розвитку гнучкості. [Навчальний матеріал]

Олексієнко, Я. І., Дудник, І. О., Курінна, В. В. (2014) Основні чинники здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Олексієнко, Я. І., Шахматов, В. А., Верещагіна, О. П. (2014) Харчування та його вплив на здоров’я людини : навч.- метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Олексієнко, Я. І., Ведмедюк, А. Д., Меньших, О. Е. (2016) Олімпійські ігри. Участь українських спортсменів в олімпійських іграх: перемоги та поразки : нав.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Олексієнко, Я. І., Верещагіна, О. П., Шахматов, В. А., Байда, О. Г. (2016) Оптимізація навчально-оздоровчого процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Онопрієнко, О. М. (2014) Рухливі ігри, естафети і спортивні свята у ВНЗ : навч.- метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Онопрієнко, О. В., Онопрієнко, О. М., Биченко, В. І. (2015) Основи атлетизму та сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Онопрієнко, О. М., Онопрієнко, О. В., Загородній, В. В. (2016) Організація і зміст навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів у ВНЗ : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Петренко, О. Ю., Меньших, О. Э., Котегова, Л. І. (2015) Удосконалення фізичної підготовки жінок : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Петренко, Ю. О., Меньших, О. Е., Котегова, Л. І. (2015) Удосконалення фізичної підготовки жінок : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Самоха, А. Р. (2008) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету фізичної культури зі спортивної боротьби та методики викладання. [Навчальний матеріал]

Стеценко, А. І., Гунько, М. П. (2011) Теорія і методика атлетизму. [Навчальний матеріал]

Тучинська, Т. А., Руденко, Є. В. (2014) Волейбол : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Тучинська, Т. А., Руденко, Є. В. (2015) Баскетбол : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Усатова, І. А., Ведмедюк, А. В. (2016) Корекція порушень функціонального стану організму засобами йоги в спеціальних медичних групах : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Фесак, О. Ю., Безкопильний, О. О. (2012) Тестові завдання з біохімії і біохімічних основ фізичного виховання : посіб. для вищ. навч. закл. [Навчальний матеріал]

Фролова, Л. С. (2008) Теорія і методика гандболу: навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Фролова, Л. С. (2015) Початкове навчання техніці гандболу: навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Фролова, Л. С. (2015) Організація та методика підготовчої частини уроку з спортивних ігор: навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Фролова, Л. С. (2014) Методика навчання гандболу студентів: навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Фролова, Л. С. (2015) Методика навчання гандболу у загальноосвітній школі : метод. рек. [Навчальний матеріал]

Фролова, Л. С. (2014) Вступ до спеціальності «Фізичне виховання» : навч.-метод. посіб. [Навчальний матеріал]

Фролова, Л. С., Глазирін, І. Д. (2013) Фахова виробнича практика: спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота : навч. посіб. [Навчальний матеріал]

Фролова, Л. С., Глазирін, І. Д. (2011) Фахова виробнича практика (для студентів спеціалізації «Методика спортивно-масової роботи» напряму підготовки – «Фізичне виховання»). [Навчальний матеріал]

Фролова, Л. С., Глазирін, І. Д. (2012) Методика контролю й оцінювання тактичного та ігрового мислення гандболісток «Balltest»: метод. рек. [Навчальний матеріал]

Інший

Стеценко, А. І. (2011) Пауерліфтінг: правила змагання. Спортивний комітет України, Київ.

Усатова, І. А., Цаподой, С. В. (2014) Сучасні фітнес-технології, як засіб виконання завдань з фізичного виховання для студентів з порушенням у стані здоров’я. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.

Цей список був створений у Sat Feb 17 19:49:22 2018 EET.