Репозитарій ЧНУ

Хімія органічних сполук : програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо - кваліфікаційного рівня) галузі знань - Природничі науки ( назва галузі знань) напряму підготовки – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Бондарчук, С. В. (2013) Хімія органічних сполук : програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо - кваліфікаційного рівня) галузі знань - Природничі науки ( назва галузі знань) напряму підготовки – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. [Навчальний матеріал]

Повний текст не доступний з цього репозиторію.

Резюме

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Хімія органічних сполук» є експериментальні методи і теоретичні уявлення щодо промислових методів синтезу та очищення сполук, визначення структури речовин, вивчення механізмів хімічних реакцій, виявлення залежностей між структурою органічних речовин та їх властивостями, а також екологічні аспекти застосування і технологічні схеми переробки та утилізації відходів хімічних виробництв. Метою викладання навчальної дисципліни «Хімія органічних сполук» є: вивчити основні класи органічних сполук, їх електронну будову, хімічні властивості, методи синтезу та ідентифікації; показати залежність реакційної здатності органічної речовини від наявних атомів у молекулі та порядку їх сполучення; показати найважливіші народно-господарські напрямки застосування органічних речовин та можливі екологічні наслідки цього.

Тип елементу : Навчальний матеріал
Теми: Природничі науки
Підрозділи: Навчально-науковий інститут природничих наук
Користувач, що депонує: Наукова Бібліотека
Дата внесення: 01 Серп 2014 13:01
Останні зміни: 01 Серп 2014 13:01
URI: http://eprints.cdu.edu.ua/id/eprint/69

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу